جزییات مناقصه و مزایده

تامین، نصب و اجرای سیستم روشنایی اطراف فنس واحد 143(Tank Area) پالایشگاه سوم

مناقصه

96/3039

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تامین، نصب و اجرای سیستم روشنایی اطراف فنس واحد 143(Tank Area) پالایشگاه سوم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین، نصب و اجرای سیستم روشنایی اطراف فنس واحد 143(Tank Area) پالایشگاه سوم

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 54.00 415f49b8-3745-4cfc-904c-74bbb437e205.doc
آگهی سایت 715.50 68d37afe-6ee0-4f97-b0d9-ceabedb5bcb1.doc
اسناداستعلام ارزیابی کیفی 959.28 4d5dfe4f-d5bc-49a6-8a45-45ddc9fecfbe.pdf