جزییات مناقصه و مزایده

اصلاح و ترمیم نواقص سازه‌ای و عمرانی موجود در سایت صنعتی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/6025

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

اصلاح و ترمیم نواقص سازه‌ای و عمرانی موجود در سایت صنعتی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

اصلاح و ترمیم نواقص سازه‌ای و عمرانی موجود در سایت صنعتی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 33.26 24440098-cca0-4d8e-a3f0-f9bb06d32d40.docx
فرم مناقصه گران مشارکتی 73.81 ffba7bf9-858c-4001-b3c1-28dcc302f3be.pdf
گزارش شناخت 76.91 d1f60fa9-1cdd-45e1-b06c-0b1b576ea04a.pdf
ارزیابی کیفی 1969.98 63c142f7-e93a-483f-bdff-87ae018c6772.pdf
آگهی سایت 648.79 4af08e0b-1d70-490e-9f00-f58a7378b6aa.pdf