جزییات مناقصه و مزایده

عملیات حفظ، نگهداری و تعمیرات در بخش‌های مختلف ساختمانی، برقی، تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات مکانیکی پالایشگاه سوم

مناقصه

98/3054

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

عملیات حفظ، نگهداری و تعمیرات در بخش‌های مختلف ساختمانی، برقی، تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات مکانیکی پالایشگاه سوم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عملیات حفظ، نگهداری و تعمیرات در بخش‌های مختلف  ساختمانی، برقی، تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات مکانیکی پالایشگاه سوم

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 1994.55 d4ee79ce-8c16-48cb-b2d6-025ee6f1293f.pdf
آگهی روزنامه 274.00 0abfae4c-a13f-4847-84c4-e25d154fc0e5.doc
گزارش شناخت 368.50 f250e309-aec9-4b09-a8d1-3fc206c43c57.doc
آگهی سایت 440.00 e63ba5eb-2844-4c91-bace-fe69e04f9e0d.DOC