جزییات مناقصه و مزایده

گاز سرد کننده R134a

مناقصه

97/078

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

گاز سرد کننده R134a

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

گاز سرد کننده R134a

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 231.15 b76e69d8-97d4-46c8-b9e5-9251172fb75c.pdf
آگهی سایت 90.50 b19af6c8-bc6a-46c4-9af1-cec5d659053c.doc