جزییات مناقصه و مزایده

خرید روغن توتال

مناقصه

97/150

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید روغن توتال

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید روغن توتال

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 232.36 bdebafb2-1425-414f-8996-447250a6b162.pdf
آگهی سایت 94.00 24ac3336-d84d-4f10-a8d1-1cba596ce77a.doc