جزییات مناقصه و مزایده

AIR FILTER REEGULATOR

مناقصه

98/004

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

AIR FILTER REEGULATOR

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

AIR  FILTER  REEGULATOR

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 196.50 9be53b30-202a-4e9d-ab77-75871a8214d5.doc
آگهی سایت 80.50 d05b3041-c3fe-4f38-bf55-7c75c8edf72d.doc