جزییات مناقصه و مزایده

خرید دمیستر پد

مناقصه

97/128

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید دمیستر پد

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید دمیستر پد

عنوان اندازه (KB)
آگهی ارزیابی کیفی 177.50 9ba48921-8979-482b-8335-cd68424f57dd.doc
آگهی سایت 26.17 72b870c6-82e3-4e1e-8c53-17b8677f1547.docx