جزییات مناقصه و مزایده

CATIONIC & ANIONIC RESIN

مناقصه

98/007

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

CATIONIC & ANIONIC RESIN

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

CATIONIC & ANIONIC  RESIN

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 81.34 8367abdc-70fc-4867-8bff-c5588c2171e4.docx
آگهی سایت 106.00 ebdb1391-3bb9-4828-95a4-9f86dfdbba0f.doc