جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و طبخ ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران‌ پالایشگاه نهم

مناقصه

98/9020

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه و طبخ ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران‌ پالایشگاه نهم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تهیه و طبخ ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران‌ پالایشگاه نهم

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 31.83 62d4b89d-846b-4845-a0e0-2e2c1914cb10.docx
ارزیابی کیفی 263.40 703e8e7f-d282-4aad-86d6-5494641e2b23.docx
آگهی روزنامه 274.50 5db8f8fe-ac34-46c2-a619-83adda58d412.doc
آگهی سایت 451.50 5a86d4b7-f306-439d-be70-387399b63465.doc