جزییات مناقصه و مزایده

مکانیکال سیل

مناقصه

97/007

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

مکانیکال سیل

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

مکانیکال سیل

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 194.52 c65d7406-2c45-496b-9651-01345df2c7fb.pdf
آگهی سایت 83.68 5dbc5abf-0820-417b-9d27-82ec83becd98.pdf