جزییات مناقصه و مزایده

ساخت داخل کارتهای الکترونیکی MARK IIمربوط به سیستمهای کنترل توربینهای گازی

مناقصه

98/040

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ساخت داخل کارتهای الکترونیکی MARK IIمربوط به سیستمهای کنترل توربینهای گازی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ساخت داخل کارتهای الکترونیکی MARK IIمربوط به سیستمهای کنترل توربینهای گازی

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 220.17 cd33394a-9efa-492d-a9b5-d4b85901c8bb.pdf
آگهی سایت 80.44 b35c2702-0ba0-462a-bcfd-d96aead9cb45.pdf