جزییات مناقصه و مزایده

خرید، حمل، نصب و راه اندازی پکیج های تهویه مطبوع

مناقصه

98/08R4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید، حمل، نصب و راه اندازی پکیج های تهویه مطبوع

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید، حمل، نصب و راه اندازی پکیج های تهویه مطبوع