جزییات مناقصه و مزایده

PROCESS GAS CHROMATOGRAPH ساخت شرکت SIEMENS

مناقصه

98/029

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

PROCESS GAS CHROMATOGRAPH ساخت شرکت SIEMENS

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 PROCESS GAS CHROMATOGRAPH   ساخت شرکت  SIEMENS

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 78.80 a254dc38-32a0-4fa8-a696-729bb6dfb097.docx
آگهی سایت 81.00 ef10870a-f200-41d4-a996-64cd0fdb9c6e.doc