جزییات مناقصه و مزایده

RADAR LEVEL TRANSMITTER ساخت شرکت KROHNE

مناقصه

98/025

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

RADAR LEVEL TRANSMITTER ساخت شرکت KROHNE

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

RADAR LEVEL TRANSMITTER   ساخت شرکت  KROHNE

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 190.00 cae81f86-3553-4806-8a92-5a7cd72905c6.doc
آگهی سایت 80.50 462a1c16-34d8-4a08-81c8-811b79055a1f.doc