جزییات مناقصه و مزایده

" اقلام رنگ "

مناقصه

98/011

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" اقلام رنگ "

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" اقلام رنگ  "

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 192.50 f65213fa-f80a-44e9-a97a-fe829cca86dc.doc
آگهی سایت 80.00 00aea3db-80db-4ff1-b6c4-c920a394d9e4.doc