جزییات مناقصه و مزایده

ROTOR OF ELECTRO MOTOR SIEMENS

مناقصه

94/005 R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ROTOR OF ELECTRO MOTOR SIEMENS

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ROTOR OF ELECTRO MOTOR SIEMENS

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 219.82 ae0b9234-83af-4055-8384-e42521c94c9d.pdf
آگهی سایت 102.99 89dca56c-7a45-439a-9fb9-c663f300d3f1.pdf