جزییات مناقصه و مزایده

تهیه، طبخ، بسته‌بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه هشتم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/8002

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه، طبخ، بسته‌بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه هشتم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تهیه، طبخ، بسته‌بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه هشتم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 525.94 242a9614-6650-4aa8-822a-4ab39626364f.pdf
ارزیابی کیفی 824.00 516bd6b4-613b-4702-a34e-44ed85a3377c.pdf
آگهی روزنامه 273.00 fbf8b241-a702-41d2-8994-bef0e0598563.doc
آگهی سایت 484.51 cce8cd96-29f9-4cd9-818c-1e15281462b3.pdf