جزییات مناقصه و مزایده

عملیات تعمیر الکتروموتورها با ولتاژهای ٢٢٠ و ٤٠٠ ولت و کمپرسورهای سیستم تهویه و تبرید پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/6023

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

عملیات تعمیر الکتروموتورها با ولتاژهای ٢٢٠ و ٤٠٠ ولت و کمپرسورهای سیستم تهویه و تبرید پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عملیات تعمیر الکتروموتورها با ولتاژهای ٢٢٠ و ٤٠٠ ولت و کمپرسورهای سیستم تهویه و تبرید پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 484.79 2152c007-0bb7-4b80-a270-b30206f5b43e.pdf
آگهی روزنامه 68.17 c9a77d34-f17e-4eba-b070-c3fc6d21efa1.pdf
آگهی سایت 160.37 42e9f4a3-4b21-485c-a1ec-04df9dfdd307.pdf