جزییات مناقصه و مزایده

خرید U-TUBE از سازندگان داخلی

مناقصه

97/129

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید U-TUBE از سازندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید U-TUBE از سازندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 174.50 c1850f4d-674a-4a40-b7b3-25c1d19c5256.doc
آگهی سایت 24.52 ea5b0098-5255-48f2-8f18-f05051a58679.docx