جزییات مناقصه و مزایده

خرید تجهیزات بدنسازی

مناقصه

98/026

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید تجهیزات بدنسازی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید تجهیزات  بدنسازی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 73.76 8767d979-575f-4de6-a1bb-615e47664bb2.docx
آگهی سایت 80.50 bb8b9b01-1e14-4f30-9890-05b0b1872dd2.doc