جزییات مناقصه و مزایده

تامین قطعات Vibration Monitoring ساخت شرکت Bently Nevada

مناقصه

98/003

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین قطعات Vibration Monitoring ساخت شرکت Bently Nevada

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین قطعات Vibration Monitoring   ساخت شرکت Bently Nevada

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 79.18 a5d31b45-b090-4dff-a280-e6c7a5c132e2.docx
آگهی سایت 80.50 fc684954-0466-496a-a2de-50d33e292125.doc