جزییات مناقصه و مزایده

تامین قطعات P/F:PRESSS.& DIFF.PRESS.TRANSMITTER ساخت شرکت FISHER

مناقصه

98/016

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین قطعات P/F:PRESSS.& DIFF.PRESS.TRANSMITTER ساخت شرکت FISHER

0 ریال

ریال

عادی

 تامین قطعات   P/F:PRESSS.& DIFF.PRESS.TRANSMITTER ساخت شرکت   FISHER

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 81.00 bd0be1af-f7df-4b8b-9b18-d3259b4804ef.doc
ارزیابی کیفی 74.08 be4bd19e-3876-47f9-8419-f59835345707.docx