جزییات مناقصه و مزایده

خرید اقلام یدکی کمپرسور کوپلند جهت HVAC PACKAG

مناقصه

98/003 R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید اقلام یدکی کمپرسور کوپلند جهت HVAC PACKAG

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید   اقلام یدکی کمپرسور کوپلند جهت  HVAC PACKAG