جزییات مناقصه و مزایده

TUBEFOR HEAT EXCHANGER

مناقصه

98/004 R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

TUBEFOR HEAT EXCHANGER

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

TUBEFOR HEAT EXCHANGER

عنوان اندازه (KB)
جدول زمانبندی 19.77 6e066c8c-f966-437b-b1df-2cfdc6554a2d.docx
ارزیابی کیفی 64.42 6f79c816-c886-4dbb-94c9-31b03f5e38b6.docx
آگهی سایت 154.10 fb8da865-c263-41a9-849d-ab1e76f19dda.docx