جزییات مناقصه و مزایده

سیستم خاموش کننده در اکسید کربن

مناقصه

98/001R3

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

سیستم خاموش کننده در اکسید کربن

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

سیستم خاموش کننده در اکسید کربن

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 74.52 f2bbd043-f2e8-43c9-9a05-7cce4425ad0a.docx
آگهی سایت 45.81 e618a76a-3830-47f0-b290-467f850fcb26.docx