جزییات مناقصه و مزایده

خرید مواد شیمیایی مصرفی بویلر

مناقصه

97/159

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید مواد شیمیایی مصرفی بویلر

0 ریال

ریال

عادی

خرید مواد شیمیایی مصرفی بویلر

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 199.00 a604d443-aee0-4d3e-b918-e4645779a911.doc
آگهی سایت 105.50 8dc0fc46-2ecd-4a8f-bbde-4daca535edd8.doc