جزییات مناقصه و مزایده

کاتالیست های واحد SRU پالایشگاه سوم

مناقصه

97/069

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

کاتالیست های واحد SRU پالایشگاه سوم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

کاتالیست های واحد  SRU پالایشگاه سوم

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 197.00 0117748e-6951-4c25-8af3-2a518753fedd.doc
آگهی سایت 93.50 03f9c1aa-94d2-42ec-ad73-8ce52fb3451f.doc