جزییات مناقصه و مزایده

کاتالیست واحد بازیافت گوگرد-ساخت داخل

مناقصه

97/067

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

کاتالیست واحد بازیافت گوگرد-ساخت داخل

0 ریال

ریال

عادی

کاتالیست واحد بازیافت گوگرد-ساخت داخل

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 73.68 219ed752-d769-4b27-97ac-06e3079ec7d6.docx
آگهی سایت 97.00 26f5d0e0-432d-44fc-ae18-0d4016039632.doc