جزییات مناقصه و مزایده

" خرید DIESEL GENERATOR "

مناقصه

98/010

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" خرید DIESEL GENERATOR "

0 ریال

ریال

عادی

" خرید   DIESEL GENERATOR  "

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 194.00 2b3cc627-8f50-490d-941d-a45f9c88c373.doc
آگهی سایت 80.00 d1a50b36-b7f3-4299-8b0d-f93851513aa6.doc