جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات یدکی P/F FLAME DETECTOR "PILLARD"

مناقصه

98/004

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید قطعات یدکی P/F FLAME DETECTOR "PILLARD"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 خرید قطعات یدکی  P/F FLAME DETECTOR "PILLARD"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 79.02 8f91155a-424d-480a-9d23-de6b70942e03.docx
آگهی سایت 84.50 abbfaaec-4c75-4ee7-a344-64cefa67b015.doc