جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات یدکی P/F: FIRE & GAS DETECTION SYS. " ZELWEGER "

مناقصه

98/008

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید قطعات یدکی P/F: FIRE & GAS DETECTION SYS. " ZELWEGER "

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید قطعات یدکی  P/F: FIRE & GAS DETECTION SYS. " ZELWEGER "

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 74.34 204ff2e0-1f0e-4750-a7fe-20ec0c371c23.docx
آگهی سایت 84.50 b67f4cb9-df8f-4e17-ab9f-bef220ad394a.doc