جزییات مناقصه و مزایده

تامین قطعات RESIDUAL CHLORINE ANALYZER ساخت شرکت ROSEMOUNT

مناقصه

98/005

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین قطعات RESIDUAL CHLORINE ANALYZER ساخت شرکت ROSEMOUNT

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین قطعات RESIDUAL CHLORINE ANALYZER  ساخت شرکت ROSEMOUNT

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 79.01 085b28c6-9d1e-4d61-83a2-94828f66b43c.docx
آگهی سایت 81.00 d028fc25-83c2-4ea3-af96-6e221c86c0b7.doc