جزییات مناقصه و مزایده

خرید فرم پرمیت ساخت شرکتهای ایرانی

مناقصه

97/125

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید فرم پرمیت ساخت شرکتهای ایرانی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید  فرم  پرمیت  ساخت شرکتهای ایرانی    

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 73.26 a28a674a-01ae-4643-9887-f49053cf61be.docx
آگهی سایت 80.00 e706100e-1fb6-41c0-a9d3-1ce36a4c192e.doc