جزییات مناقصه و مزایده

خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات ACS

مناقصه

97/011R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات ACS

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات ACS    

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 1084.37 159277b5-5af2-4c9a-aedc-c8b30aed1ced.docx
آگهی سایت 580.85 c8447152-2c9d-4cf1-8042-1fc81d892086.docx