جزییات مناقصه و مزایده

مولکولارسیو 13x و اکتیو آلومینا

مناقصه

97/073

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

مولکولارسیو 13x و اکتیو آلومینا

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

مولکولارسیو 13x و اکتیو آلومینا

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 74.59 a963b6f0-77b6-428b-8b26-6971b1d489f3.docx
آگهی سایت 557.83 77acf23d-4b48-4562-b811-cb5731a78da7.pdf