جزییات مناقصه و مزایده

سیلندر گاز کالیبراسیون آنالیزرها

مناقصه

97/015 R5

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

سیلندر گاز کالیبراسیون آنالیزرها

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

سیلندر گاز کالیبراسیون آنالیزرها

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 1594.17 fa0b6ee1-1b34-4f57-abcf-9c9aeb9238a9.pdf
آگهی سایت 88.00 4cd413c1-e23c-4380-8291-cc130947c77e.doc