جزییات مناقصه و مزایده

خرید ، نصب و راه اندازی نمایشگر صنعتی (screen size:55" :13 عددبه همراه متعلقات ساخت داخل )

مناقصه

97/158

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید ، نصب و راه اندازی نمایشگر صنعتی (screen size:55" :13 عددبه همراه متعلقات ساخت داخل )

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید   ، نصب و راه اندازی نمایشگر صنعتی (screen size:55" :13 عددبه همراه متعلقات ساخت داخل  )

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 90.10 7a32bdbc-f836-44d5-a44e-bc9ed8d3fd0a.docx
آگهی سایت 80.50 ed0e9800-128a-426d-82d7-3d6d3080d9fa.doc