جزییات مناقصه و مزایده

خرید COMPLETE HEAT EXCHENGER

مناقصه

97/006 R9 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید COMPLETE HEAT EXCHENGER

0 ریال

ریال

عادی

 خرید COMPLETE HEAT EXCHENGER

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 229.58 a062745d-3e43-4240-a961-3986780c465f.pdf
آگهی سایت 205.88 96fe1352-ae32-4b8b-81a3-ce049024fc50.pdf