جزییات مناقصه و مزایده

کاتالیست های واحد SRU

مناقصه

97/121

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

کاتالیست های واحد SRU

0 ریال

ریال

عادی

کاتالیست های واحد SRU

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 73.61 f05be410-dd5a-4fce-bd1a-54be9d600c24.docx
آگهی سایت 571.83 6ed5f6d1-e9c7-494b-8906-4ffdca537257.pdf