جزییات مناقصه و مزایده

کربن اکتیو

مناقصه

97/101

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

کربن اکتیو

0 ریال

ریال

عادی

کربن اکتیو

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 73.25 3076f614-e96e-40e9-b540-20273250fa11.docx
آگهی سایت 574.23 940c037a-8d61-4451-a530-d30903e41197.pdf