جزییات مناقصه و مزایده

کاتالیست های واحد SRU

مناقصه

97/076

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

کاتالیست های واحد SRU

0 ریال

ریال

عادی

کاتالیست های واحد SRU

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 73.52 5cbe7119-ef15-43a2-8f41-e867eceb0631.docx
آگهی سایت 583.88 f39bb7fc-a3ef-4f5c-9194-02cec70933c1.pdf