جزییات مناقصه و مزایده

META SODIUM BISULPHITE

مناقصه

97/066

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

META SODIUM BISULPHITE

0 ریال

ریال

عادی

META SODIUM BISULPHITE

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 72.53 ac340843-1fae-43bb-abd6-b5371fd5227a.docx
آگهی سایت 557.08 450164cc-003e-41a2-bcf5-ed128474a4f3.pdf