جزییات مناقصه و مزایده

تامین قطعات P/F:PRESS.TRANSMITTERساخت شرکت YOKOGAWA

مناقصه

97/160

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین قطعات P/F:PRESS.TRANSMITTERساخت شرکت YOKOGAWA

0 ریال

ریال

عادی

 تامین قطعات  P/F:PRESS.TRANSMITTERساخت شرکت  YOKOGAWA

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 74.02 a0443a06-f8c7-480f-877b-229a3a8e2b2a.docx
آگهی سایت 81.50 ff0705af-e0a2-450e-8092-f394ff86e0c1.doc