جزییات مناقصه و مزایده

خرید خرید کولر اسپلیت(18000-250 عدد، 24000-150عدد، 60000-30عدد) ساخت شرکت تولیدات داخلی

مناقصه

97/148

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید خرید کولر اسپلیت(18000-250 عدد، 24000-150عدد، 60000-30عدد) ساخت شرکت تولیدات داخلی

0 ریال

ریال

عادی

خرید   خرید کولر اسپلیت(18000-250 عدد، 24000-150عدد، 60000-30عدد)  ساخت شرکت تولیدات داخلی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 74.34 36626a6b-084e-413c-a809-672241744871.docx
آگهی سایت 215.50 ab67bca3-96cf-4a37-a81f-d2b0cb3a7262.doc