جزییات مناقصه و مزایده

تامین قطعات VALVE POSITIONERساخت شرکت FISHER

مناقصه

97/157

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین قطعات VALVE POSITIONERساخت شرکت FISHER

0 ریال

ریال

عادی

تامین قطعات  VALVE POSITIONERساخت شرکت  FISHER

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 70.65 fe3e1e03-6376-45e1-892d-a15fc88ee673.docx
آگهی سایت 81.50 14014b17-c079-4650-a9b6-3709c892e22b.doc