جزییات مناقصه و مزایده

تامین قطعات P/F DIFF.PRESSURE & PRESSURE TRANSMITTERساخت شرکت ABB

مناقصه

97/153

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین قطعات P/F DIFF.PRESSURE & PRESSURE TRANSMITTERساخت شرکت ABB

0 ریال

ریال

عادی

تامین قطعات   P/F DIFF.PRESSURE & PRESSURE TRANSMITTERساخت شرکت  ABB

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 73.67 d1e29889-3c1b-4437-9bf0-a9017e7d84e5.docx
آگهی سایت 82.00 ece348ef-cc13-4c26-b55d-4840af8bff70.doc