جزییات مناقصه و مزایده

تامین قطعات P/F AIR REGULATORساخت شرکت NORGREN

مناقصه

97/146

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین قطعات P/F AIR REGULATORساخت شرکت NORGREN

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین قطعات  P/F AIR REGULATORساخت شرکت    NORGREN

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 78.83 288821bc-e455-4b80-bb2f-8002cadca99f.docx
آگهی سایت 82.00 458ad94c-ad22-4de6-8efb-ec98f13b4c77.doc