جزییات مناقصه و مزایده

تامین قطعات DISTRIBUTED CONTROL SYS.(D.C.S)ساخت شرکت YOKOGAWA

مناقصه

97/145

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین قطعات DISTRIBUTED CONTROL SYS.(D.C.S)ساخت شرکت YOKOGAWA

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین قطعات  DISTRIBUTED CONTROL SYS.(D.C.S)ساخت شرکت  YOKOGAWA

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 74.11 ddba7728-e379-40e4-b654-59a5848743f5.docx
آگهی سایت 82.00 df7e3289-8a86-4389-ba88-fdc83aded8f5.doc