جزییات مناقصه و مزایده

تامین قطعات P/F:POSITION SWITCHساخت شرکت WESTLOCK

مناقصه

97/144

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین قطعات P/F:POSITION SWITCHساخت شرکت WESTLOCK

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین قطعات  P/F:POSITION SWITCHساخت شرکت  WESTLOCK

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 74.28 f224aa3f-a11a-4ed9-a20b-20d8df39721e.docx
آگهی سایت 82.00 e0c911e2-bb85-4ba8-84b3-8966b7aef13c.doc