جزییات مناقصه و مزایده

مولکولارسیو 3A و اکتیو آلومینا – ساخت داخل

مناقصه

97/072

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

مولکولارسیو 3A و اکتیو آلومینا – ساخت داخل

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

مولکولارسیو 3A و اکتیو آلومینا – ساخت داخل

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 74.74 f2cb233b-a11a-4386-bce0-e1984a9bbb82.docx
آگهی سایت 111.00 56cad2ba-29cd-48a6-9d2c-04004758bdb1.doc